دنا(پلاس)

 • توضیحات: نام محصول: Cross خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310802 کد قالب: DDN11 شماره فنی: PWAIDN01565H2N سایز: 15* 6 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 25 PCT: 4*108 وزن نهایی: 9.2 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ       Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو        Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Cross flat screw hole خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310802 کد قالب: DDN11 شماره فنی: PWAIDN11565H2N سایز: 15* 6 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 25 PCT: 4*108 وزن نهایی: 9.2 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ        Ø14.2 ,H=17 ,Ø34.5 مشخصات ولو        Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Cross plus خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310807 کد قالب: DPE11 شماره فنی: PWAIPE01565H2N سایز: 15* 6 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 25 PCT: 4*108 وزن نهایی: 8 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ     Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو     Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: New Strumbly خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310004 کد قالب: DST11 شماره فنی: PWAIST01565H2N سایز: 15* 6 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 24 PCT: 4*108 وزن نهایی: 7 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ      Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو      Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Peugoet 207 خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310808 کد قالب: DP711 شماره فنی: PWOIP701455CHN سایز: 14*5 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 34 PCT: 4*108 وزن نهایی: 6.6 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ     Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو    Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Speed line خودرو: Peugeot 405 ،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310801 کد قالب: DSM11 شماره فنی: PWAISM01565H2N سایز: 15* 61/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 25 PCT: 4*108 وزن نهایی: 7.4 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ    Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو    Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Speed line flat screw hole خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310811 کد قالب: DSM11 شماره فنی: PWAISM11565H2N سایز: 15* 6 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 25 PCT: 4*108 وزن نهایی: 7.4 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ       Ø14.2 ,H=17 ,Ø34.5 مشخصات ولو        Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Strumbly خودرو: Peugeot 405 ،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310002 کد قالب: DSR11 شماره فنی: PWAISR01565H2N

  سایز: 15* 61/2 J

  اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 24 PCT: 4*108 وزن نهایی: 6.6 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ   Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو    Ø11.5,Ø16
 • توضیحات: نام محصول: Vossen 207 خودرو: Peugeot 405،Peugeot 206، سمند، پارس، دنا (پلاس)، Peugeot 207 کد رینگ: 310809 کد قالب: DVO11 شماره فنی: PWAIVO01565H2N سایز: 15* 6 1/2 J اندازه سوراخ هاب: 65.1 ET: 25 PCT: 4*108 وزن نهایی: 8 کیلوگرم   اطلاعات بیشتر: مشخصات پیچ    Ø14.2 ,H=17 ,Ø32 مشخصات ولو     Ø11.5,Ø16

عنوان

بازگشت به بالا