آزمایش و تست نهایی

آزمایشگاه:

با وجود دو آزمایشگاه متالوژی و مکانیک در کارخانه، کلیه آزمایشات لازم بر روی رینگ و فرایند تولید جهت حصول اطمینان از تولید با کیفیت و استمرار تولید رینگ با کیفیت انجام می‌گردد. کنترل آنالیز مواد اولیه و مذاب تویلد شده با دستگاه‌های کوانتومتری ARL و M5000، کنترل سختی رینگ‌ها با دستگاه پرتابل و دستگاه آزمایشگاهی دارای سختی HBN، استفاده از دستگاه سالت امپری در تست رنگ و وجود دستگاه تست خستگی شعاعی و محوری و دستگاه تست ضربه، ما را در کنترل کامل رینگ‌ها یاری می‌بخشد.

کنترل نهایی:

انجام تست‌های بالانس بر روی تمامی رینگ‌ها، تست مقاومت به رنگ و چسبندگی رنگ، کنترل ابعادی و ظاهری رینگ‌ها در این مرحله باعث اطمینان از خروج رینگ با کیفیت از کارخانه می‌گردد.

مشخصات تکنولوژی

تکنولوژی

آزمایش و تست نهایی

شرکت

رینگ آلومینیومی پارس

دسته بندی

#آزمایش، #تست-نهایی، #ماشین-آلات، #تولید-رینگ، #کنترل-کیفی، #کنترل-آنالیز-مذاب، #دمای-مذاب، #گاز-زدایی، #آرگون

تصاویر پروژه

تست-نهایی-1
تست-نهایی-2
تست-نهایی-3