نیروی انسانی

با تکیه بر این اعتقاد که نیروی انسانی با ارزش‌ترین دارایی ماست، تلاش در جذب و آموزش پرسنل در مجموعه انجام شده است، به گونه‌ای که تاکنون 135 نفر در شرکت ما، در بخش‌های مختلف، مشغول به ‌کار می‌باشند. تلاش سازمان در راستای ارائه آموزش‌های کیفی، فنی و مهندسی و دوره‌های سرپرستی باعث شده تا در کنار مدارک تحصیلی اخذ شده پرسنل از دیپلم تا دکتری، تیمی منسجم با دانش کافی در مجموعه شرکت فعالیت نمایند.