خط مشی

شرکت طراحی، مهندسی و ساخت رينگ آلومينيومی پارس توليد‌کننده رينگ آلومينيومی خودرو با بهره‌گيری از تکنولوژی پيشرفته و دانش فنی روز دنيا، با هدف برآورده‌سازی نيازها و انتظارات تمامی ذينفعان و افزايش سطح رضايت ايشان با رعايت کليه قوانين و مقررات ايمنی و بهداشت حرفه‌ای، زيست محيطی، فنی و کيفی، ضمن تعهد به بهبود مستمر در کليه فرآيندهای سازمان با ايجاد سيستم مديريت کيفيت مطابق با استانداردهای بين‌المللی صنعت خودرو ISO 9001:2015 و IATF 16949 و رعايت الزامات خاص مشتريان، خط مشی خود را با توجه به اصول زير بنا نهاده است:
1) تولید با کیفیت و افزایش سطح رضایت مشتری
2) ایجاد تنوع در تولید
3) گسترش دامنه فعالیت با مشتریان مختلف
4) افزایش تیراژ تولید
5) توجه به نقطه نظرات مطرح شده و ضایعات صفر مشتری
مديريت شرکت طراحی، مهندسی و ساخت رينگ آلومينيومی پارس خود را متعهد مي‌داند ضمن بازنگری سالانه خط مشی کيفيت در سايه مشارکت همه کارکنان، نهايت تلاش خود را جهت تحقق اهداف فوق به کار گيرد. نماينده مديريت مسئوليت نظارت بر يکپارچگی و عملکرد درست نظام مديريت کيفيت را بر عهده دارد. از تمامی پرسنل و ذينفعان انتظار می‌رود با درک کامل اين خط مشی و انجام فعاليت‌ها، تمام تلاش خود را برای برقراری اين خط مشی و رشد فردی و سازمانی به کار گيرند.