استاندارد

به منظور حفظ کیفیت و ارتقا آن نسبت به اخذ استاندارد ISO IATF 16949 اقدام شده است. هر ساله با کنترل دوره‌ای آن در جهت تثبیت و بهبود مستمر گام برداشته می‌شود. همچنین اخذ گواهی‌نامه استاندارد ملی ایران و درج لوگو و کد آن در پشت تمامی محصولات، تضمین کیفیت تولیدات را عنوان می‌نماید. استراتژی سازمان به گونه‌ای است که تنها با تأمین‌کنندگانی فعالیت می‌نماید که دارای استانداردهای کیفی ISO IATF 16949 و ISO 9001 باشند.